Despre noi


Ce oferă InterMEDIU Bucureşti societăţii civile


  • Activităţi/seminarii de educaţie ecologică
  • Programe de instruire a tinerilor în probleme de mediu
  • Facilitarea realizării unor reţele de colaborare între universităţi, agenţi economici, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale
  • Furnizarea de informaţii din baza de date a centrului
  • Studii documentare
  • Asistenţă privind proiectele de investiţii în domeniul protecţiei mediului
  • Informaţii despre legislaţiei de mediu

Posted by

Share: